Mistrzowska pizza

Mistrzowska pizza

Pom???? m??odemu szefowi kuchni przygotowa─? naprawd─? mistrzowsk─? pizz─?. Przeczytaj przepis na pocz─?tku, a p????niej wybierz odpowiednie ciasto i dodaj w??a??ciwe sk??adniki. Nie ograniczaj si─? w ilo??ci sk??adnik??w. Klienci tej pizzerii lubi─?, gdy pizza jest pe??na dodatk??w. Pami─?taj by doda─? wszystkie sk??adniki. Po wykonanej pracy zobaczysz ocen─?, na jak─? przygotowa??a?? dan─? pizz─?.
(zagraj…)

Posted in Uncategorized   Comments Off

Tort urodzinowy

Tort urodzinowy

Chcia??aby?? si─? kiedy?? zrealizowa─? jako cukiernik? Chcia??aby?? zrobi─? pi─?kny tort na czyje?? urodziny? Teraz masz do tego okazj─?, bez konieczno??ci korzystania z piekarnika! Zaprojektuj wymarzony tort! Mo??e mie─? nawet kilka warstw, dzi─?ki czemu masz wi─?cej miejsca na umieszczanie ozd??b i s??odko??ci!
(zagraj…)

Posted in Uncategorized   Comments Off
Kolorowanki dla dzieci